info

index

logo

STRESZCZENIE

Na treść książki składają się kolejno: filtracja przestrzenna obrazów, binaryzacja obrazów i segmentacja, transformacja Hougha, wprowadzenie do morfologii matematycznej, podstawowe cechy i identyfikacja obiektów, śledzenie obiektów na obrazach, podstawy stereowizji, kalibracja systemu wizyjnego, kolor na obrazach cyfrowych, przykładowe zastosowania w robotyce i interakcji człowieka z komputerem, problemy do samodzielnego rozwiązania. Zasygnalizowano możliwości przybornika MATLAB-a Image Processing Toolbox. Na końcu rozdziałów zamieszczono wykaz literatury ze szczególnym uwzględnieniem pozycji opublikowanych w Polsce.


Wysocki M., Kapuściński T., Systemy wizyjne, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-63151-16-4, Rzeszów, 2013